Michaela Matoušková k těžbě manganu ve Chvaleticích: Ochranu životního prostředí vnímám úplně jinak

25.08.2023

Soukromá firma chce ve Chvaleticích na Pardubicku těžit mangan. Náměstkyně hejtmana Pardubického kraje a zároveň starostka nedalekých Řečan nad Labem Michaela Matoušková upozorňuje na rozpory a nesrovnalosti v projektu i na negativní vliv těžby na okolní faunu a flóru.

Naše obec vydala nesouhlasné stanovisko již na začátku, celou situací se velmi podrobně zabývá celá skupina kolegů působících v různých oblastech ochrany životního prostředí a zdraví. Již dvakrát společnost založená k těžbě manganu předkládala dokumentaci EIA - vliv na životní prostředí a doplňovala ji. Nejen naše obec Řečany nad Labem, ale i další dotčené orgány, jako například Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, upozornily v připomínkovém řízení na důležité rozpory a nedostatky, které Ministerstvo životního prostředí shledalo v obou připomínkových řízeních za důležité a nařídilo již nikoliv doplnění dokumentace, ale dopracování několika druhů studií a opakované předložení dokumentace (podrobněji zde).

Jedna strana je způsob, jak informace směrem k veřejnosti předkládá sama společnost, a druhá strana jsou informace, které jsou obsažené v několika šanonech dokumentace EIA, se kterými jsme se velmi podrobně seznámili.

Nejedná se zde o likvidaci ekologické zátěže v podobě manganu, ale velmi zjednodušeně o odtěžení manganu pomocí dalších chemických látek a pouze zakonzervování vytěžené zeminy do foliového obalu. Těžba má probíhat 30 let a výrazně naruší nejen flóru a faunu zde působící, ale také život lidí, které bychom měli zastupovat my politici. Byznys jedné skupiny nemůže ovlivnit kvalitu života tisíců lidí v přilehlých obcích. Pod to se já nepodepíšu já. Ochranu životního prostředí zjevně vnímám úplně jinak. Kdyby došlo k naprosté recyklaci všech škodlivých látek obsažených v půdě a úplnému odstranění ekologické zátěže, pak bych byla pro všemi deseti, jak se říká. Ale o tom nemůže být v tomto případě ani řeč. Osobně vidím mnoho mínusů, které převyšují jediné plus, kterým je pouhé zakonzervování zeminy do jakési fólie. A hlavně finanční zisk soukromého s.r.o.! A to opravdu není nic, co by přineslo pozitiva občanům našeho kraje ani přilehlým obcím, kterými jsou Chvaletice či Trnávka a samozřejmě i Řečany nad Labem.

Autor: Jana Rosenbergerová