Medaile za zásluhy pro Jiřího Kotyka? Sněmovna podpořila návrh Jiřího Hájka

23.06.2022

Poslanci schváli a předložili prezidentu republiky seznam osob navržených na státní vyznamenání. Je mezi nimi mimo jiných i pardubický historik Jiří Kotyk, kterého navrhl poslanec Jiří Hájek.

"Pana doktora si velmi vážím jako člověka i jako odborníka-historika. Je první, na koho se lidé obracejí s žádostí o radu, když pátrají v minulosti. A on vždycky ví. Dokáže poutavě vyprávět a také dělá všechno pro to, aby významná místa i velikáni doby minulé neupadli v zapomnění, např. Zámeček, Jan Kašpar nebo Jan Perner," nechal se slyšet Jiří Hájek.

Jiří Kotyk je významným historikem a nejen v Pardubicích platí za vyhlášeného odborníka v oboru. Není jen badatelem, ale aktivně se podílí na tom, aby významná místa i světoví velikáni doby minulé neupadli v zapomnění. V neposlední řadě dlouhá léta učil a předával své znalosti nastupující generaci.

Zasloužil se o obnovu pomníku prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v Pardubicích. Inicioval prohlášení Larischovy vily, která je známá také jako Zámeček, za kulturní památku. Během Heydrichiády zde byli nacisty popraveni obyvatelé vypálené obce Ležáky. I díky usilovné práci pana Kotyka, který se zasloužil také o rekonstrukce jejich hrobek, si Pardubice každý rok připomínají významné osobnosti z oblasti dopravy - Jana Kašpara a Jana Pernera. Ve své rozsáhlé publikační činnosti se kromě historie Pardubic z nejrůznějších úhlů pohledu věnoval i osobě Jana Husa.

Jiří Kotyk vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor dějepis a ruský jazyk. Následně absolvoval rigorózní studium na Pedagogické fakultě v Praze a Filozofické fakultě Univerzity Hradce Králové. Pracuje v Klubu přátel Pardubicka a je předsedou Masarykovy společnosti v Pardubicích, Společnosti Jana Kašpara a Společnosti Jana Pernera. Za celoživotní práci mu bylo uděleno prestižní čestné občanství města Pardubic a je také držitelem Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj.

Autor: Jana Rosenbergerová