Kraj s nemocnicí připravují záměr na úpravu dalších pavilonů Pardubické nemocnice

11.10.2023

Vybudováním centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici investice kraje do tohoto největšího zdravotnického zařízení v regionu nekončí. Kraj ve spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje začíná připravovat rekonstrukci a úpravy vnitřních dispozic pavilonu stávající "nové chirurgie" pro umístění provozů interny a neurologie. Krajští radní na svém posledním jednání schválili investiční záměr, který je jedním z prvních kroků pro další plánování projektu, který se i s ohledem na krajský rozpočet bude dále upřesňovat.

"Vybudování nového srdce Pardubické nemocnice, tedy centrálního urgentního příjmu, bude znamenat přesun celé řady provozů, a tím pádem také uvolnění některých budov. V dlouhodobějším horizontu je naším cílem postupný přesun vybraných oborů s lepší návazností právě na centrální příjem. V tuto chvíli se jedná především o úpravy vnitřních dispozic stávající budovy číslo 27 pro umístění interny, která se nachází v budově číslo 28, a neurologie, která je nyní v budově číslo 19. Celý záměr je nyní v předpokládané hodnotě 297 milionů korun včetně daně z toho stavební číst činí 270 milionů korun včetně daně. Zahájení realizace stavby je podmíněno zajištěním finančních zdrojů pro investici v několika letech. Samozřejmě se budeme snažit vyhledávat také vhodné národní či evropské dotace," uvedl hejtman Martin Netolický.

Samotný projekt by měl být podle schváleného investičního záměru rozdělen do dvou samostatných etap, které mohou být prováděny nezávisle na sobě. "První etapa spočívá v samotných úpravách budovy pro přestěhování interny a neurologie včetně výměny oken. Druhá etapa by pak měla být zaměřena na zateplení budovy a opravu střechy s tím, že chceme být připraveni na využití potenciálního dotačního titulu na úsporu energií," řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Zdroj: Pardubický kraj