Hnutí STAN představilo lídry pro krajské volby

09.06.2020

Starostové a nezávislí v úterý představili všech třináct lídrů pro podzimní krajské volby i celostátní program, který odráží potřeby pro nutný rozvoj regionů. Předseda hnutí Vít Rakušan si přeje uspět ve všech krajích a po volbách získat minimálně čtyři hejtmanské pozice.

"Lidem nabízíme kvalitní kandidáty, kteří mají cenné zkušenosti z vedení obcí či řízení podniků. Naší ambicí je uspět v každém kraji v republice a podílet se na složení takových koalic, které udělají krajskou úroveň čitelnější, transparentnější a zcela vymýtí jánabrachismus, jenž mnohde stále přetrvává," říká předseda hnutí Vít Rakušan.

Prioritou je otevřené hejtmanství, modernizace vzdělávání i boj se suchem.

Starostové a nezávislí představili také svůj celostátní program pro krajské volby v roce 2020. Mezi priority patří otevřené hejtmanství, boj se suchem, kvalitní zdravotnictví nebo modernizace středoškolského vzdělávání.

V čele kandidátky Starostů a nezávislých pro Pardubický kraj je Michaela Matoušková.

Proč kandiduji na hejtmanku?

  • Usiluji o vytvoření dostatečné sítě a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb v kraji a posílení hodnoty rodiny vhodnými opatřeními
  • Chci se zasadit o zlepšení stavu silnic a mostů v kraji, vytvoření cyklistické infrastruktury a dopravní obslužnosti mezi jednotlivými kraji
  • Chci zlepšit péči o krajinu a její ochranu - Pardubický kraj je krajem zemědělským s rozmanitou krajinou a přírodním bohatstvím a vlivem nevhodného hospodaření dochází k jeho znehodnocení, čemuž je potřeba zamezit.


Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?

  • Zasloužila jsem se o přestavbu staré budovy na Komunitní dům pro seniory, ve kterém našli senioři svůj nový domov. V budově jsem založila Univerzitu třetího věku, kterou dosud vedu, a život seniorů jsem propojila s životem dětí ze základní a mateřské školy. Za tento projekt jsem získala cenu v celostátní soutěži Komunální projekt roku 2018 - první místo v kategorii Sociální projekt roku.
  • Připravila jsem pro naši obec návrh na realizaci zadržení vody v krajině a napojení soustavy pěti rybníků, které jsou vlivem sucha vyschlé a krajina zde trpí. Studně v obci jsou bez vody a hospodaření na zemědělské půdě je neefektivní. Na základě mého návrhu byly okamžitě zahájeny komplexní pozemkové úpravy z veřejného zájmu.
  • Během deseti let, kdy jsem ve funkci uvolněné starostky obce, jsem iniciovala a připravila opravy většiny obecního majetku, připravila a zrealizovala výstavbu místních komunikací, dětských hřišť a pravidelně každoročně připravuji jako hlavní organizátor společenské a sportovní akce, které navštěvují lidé ze širokého okolí a kde se mohou prezentovat naše místní spolky.
  • V roce 2019 jsem získala 1. místo v celorepublikové soutěži "Nadějná politička roku 2019".


Co trápí náš kraj?

  • Neutěšený stav mostů a silnic III. třídy v majetku kraje, ničení páteřních komunikací v obcích, kde projíždí těžká nákladní vozidla s materiálem na stavbu D 35.
  • Špatná pověst nemocnic Pardubického kraje způsobuje obavy mezi občany. S tím souvisí i zrušení dříve fungující sítě lékařské služby první pomoci, zdravotnictví v kraji se stává lidem méně dostupné a nebudí důvěru.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?

Chceme být vhodnou alternativou pro voliče do vedení kraje. Lidé znají naši práci na obcích a městech, na své kandidátní listině máme dlouholeté kvalitní komunální politiky, kteří umí vést svá města a obce a nebojí se vést náš kraj. Starostům a nezávislým je blízká péče o lidi, proto máme co nabídnout v oblasti sociální a zdravotní i v oblasti školství. Výjimku netvoří ani zemědělství a doprava, neboť i s tímto máme své zkušenosti. Pozice hejtmanky a krajských radních by nám umožnila měnit kraj stejně tak dobře, jako jsme dokázali k lepšímu změnit svá města a obce.

Proč kandidujete za hnutí STAN?

Je mi sympatické, že politika u STAN jde odspodu. Hnutí STAN se nebojí dávat na první pozice ženy, což u většiny jiných stran není tak časté. I v Pardubickém kraji budu dle dostupných informací jedinou ženou jako kandidátka na hejtmanku.

Myslím si, že máme občanům kraje co nabídnout a jsou za námi nejen zkušenosti, ale také projekty, na kterých si lze naše úspěchy ověřit. Nebaví mě jen nadávat, co by se mělo, baví mě věci měnit, a to je i důvod, proč kandiduji na pozici lídryně za hnutí STAN. Byla jsem první ženou - starostkou v obci, ráda bych byla první ženou - hejtmankou kraje. Osobnosti ve vedení kraje jsou zde již dlouhou dobu, a tak by čerstvý vítr mohl mít ozdravný charakter.

Kráceno - Autor: Tomáš Pergl, tiskový mluvčí STAN