Důchody. Téma dneška. Z odborného i politického hlediska

15.10.2019

Členka naší správní rady, starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková, která je sama součástí současné Komise pro spravedlivé důchody, pro vás připravila ryze odborné shrnutí celého dne.

Přinášíme vám shrnutí konference o důchodových reformách, kterou jsme zorganizovali ve čtvrtek 10. října 2019 v Poslanecké sněmovně. Protože kde jinde se o tomto tématu začít konečně odborně bavit?

Shrneme-li velmi zjednodušeně fakta, která ovlivňují budoucí vývoj a ukazují na potřebu řešit sociální politiku systémově a ve všech oblastech:

 • Výrazně se zvyšuje průměrný věk prvorodiček na 30 let
 • Počet dětí narozených 1 ženě je nyní 1,69 dítěte.
 • Zvyšuje se věk dožití, u žen je to nyní 81,9 let u mužů 76,1 let, přičemž za 30 let se očekává zvýšení na 86,7 let u žen a 82,1 let u mužů.
 • Bez výraznější prorodinné politiky se očekává mírný vzestup plodnosti jen díky zahraniční migraci.
 • Očekává se pokles podílu osob ve věku 15-64 let a vzrůst podílu osob ve věku 65 let a více.


Požadavky na moderní penzijní systém:

 • Nutnost v době ekonomické aktivity investovat do penzijního systému a to buď ve formě peněz nebo pomocí výchovy dětí nebo kombinací obou forem.
 • Vše je třeba řešit v kontextu s mezigenerační solidaritou.
 • Je třeba zaměřit se na solidaritu mezi rodinami a bezdětnými, kdy rodina mající děti přispívá výrazně více do státního rozpočtu, než bezdětné páry.


Důležité je zmínit, že změny musí být činěny ve všech oblastech, musí se vzájemně doplňovat, aby se skutečně jednalo o systémovou změnu. Správně nastavené dílčí změny tak, jak jsou představeny níže, nemusí nutně znamenat zvyšující se výdaje ve státním rozpočtu. Cílem je dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti systému a níže uvedenými opatřeními podpořit příjmovou stránku rozpočtu, která bude použita na výplatu důchodů.

Co bude zapotřebí řešit?

 • Velká důchodová reforma:
 • rozdělení starobních důchodů na min. 2 penzijní pilíře sestávající z rovného důchodu a moderního sociálního starobního pojištění (penzijní konta).
 • otevření otázky důchodového věku v kontextu se zvyšujícím se věkem dožití. V ohled je nutné brát náročné profese.
 • fiskální podpora práce důchodců
 • výchovu dětí je třeba brát jako investici do penzijního systému
 • Reforma pozůstalostních důchodů:
 • zavedení rovného sirotčího důchodu pro jednostranné či oboustranné sirotky a jejich pravidelná valorizace
 • u vdovského či vdoveckého důchodu přechod na překlenovací důchod vyplácený po dobu např. 6 popř. 12 měsíců
 • Reforma invalidních důchodů
 • Návrh invalidní důchod začlenit do nemocenského pojištění
 • Reforma státní podpory finančních produktů
 • Změny v daňových režimech a státní podpoře stavebního spoření a penzijního pojištění, v kontextu této změny by připadalo v úvahu např. zvýšení základní slevy na poplatníka
 • Reforma rodinné politiky
 • Dostupná péče pro děti předškolního věku, dostatečná síť dětských skupin či jeslí
 • Zavedení univerzálních přídavků na děti místo daňového zvýhodnění
 • Výchovu dětí je třeba brát jako investici do penzijního systému
 • Nutnost podporovat porodnost a ocenit práci a náklady rodičů při výchově nové generace
 • Podpora částečných úvazků nejen v soukromém, ale i ve veřejném sektoru
 • Investice do kvalitního vzdělávání
 • zkrácení povinné školní docházky na 8 tříd
 • učinit opatření vedoucí ke snížení neefektivní doby studia v bakalářských a navazujících programech
 • zvýšení výdajů na školství a zvýšení platů učitelů tak, aby se zvýšila kvalita práce učitelů do budoucna, bude znamenat vyšší kvalitu vzdělávání, vyšší produktivitu práce a tím vyšší růst HDP, což bude znamenat zvýšení příjmů veřejných rozpočtů.
 • Reforma systému zdravotního pojištění
 • Je třeba myslet i na udržitelný zdravotní systém, kdy je zapotřebí, aby se lidé dožívali vyššího věku ve zdraví.
 • Reforma daní
 • V současné době způsobuje "rovná daň" nespravedlnost v tom smyslu, že daň více zatěžuje nízké příjmy. Je třeba se do budoucna zamyslet, zda změny neučinit ve zdanění příjmů - čím vyšší příjem, tím vyšší zdanění, tzv. progresivní zdanění.
 • Panelisté se shodli, že zavedení sektorové či digitální daně a jejich zapojení do důchodového systému není zapotřebí.
 • Vhodné by bylo spíše "přeskupení" daní a jejich reforma, nikoliv jejich zvyšování.


Cílem je dosáhnout zjednodušeného výpočtu důchodů a jejich předvídatelnost.

Prezentace všech řečníků jsou k dispozici zde

Kompletní fotogalerie je samozřejmě také k dispozici, a to zde. Za krásné fotky opět děkujeme Dominikovi Kučerovi.

Zdroj: https://www.i-star.cz/2019/10/13/dekujeme-za-nasi-treti-konferenci-mluvili-jsme-o-budoucnosti-duchodu/