Dětské centrum Svitavy poskytne pacientům i rodinám lepší péči

14.10.2023

Zvyšování kvality poskytovaných služeb se ve zdravotnictví netýká pouze nemocnic a záchranky. Radní Pardubického kraje v říjnu schválili plán stavebních úprav Dětského centra Svitavy. V něm se tým odborníků stará o nejmenší pacienty se závažnými chronickými onemocněními, kteří potřebují nepřetržitou zdravotní péči.

V Dětském centru Svitavy se mimo jiné specializují na paliativní péči u dětí.Stavební úpravy se budou týkat oddělení, v němž se personál stará o pacienty v nejvážnějším stavu. "V současnosti tam přijímáme děti do 12 let věku, což chceme změnit, protože i starší děti, bohužel, potřebují tuto vysoce specializovanou pomoc. Proto chceme vytvořit podmínky, abychom se mohli postarat o pacienty do 18 let. Po úpravách oddělení za zhruba 2,5 milionu korun tam vznikne šest lůžek dlouhodobé péče pro děti s nejtěžším postižením, které jsou plně imobilní. Dále tam bude pokoj s příslušenstvím pro dítě s doprovodem. Díky tomu zlepšíme podmínky pro pacienty, rodiny i personál, kterému bych chtěla vyjádřit poděkování a obdiv za jejich neuvěřitelně náročnou, ale o to potřebnější práci," uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková

Stavební práce mají podle projektu začít na podzim příštího roku tak, aby v létě 2025 mohly nové prostory sloužit hospitalizovaným pacientům. "Řešíme hlavně vnitřní úpravu dispozic objektu centra tak, aby pokoje byly jinak členěné a poskytovaly maximální komfort dětem a jejich rodinám. Kromě toho plánujeme zvětšit sesternu, ze které bude zajištěný přímý vstup do všech pokojů. Změny se dotknou i prostor vyšetřovny a šatny. Chceme, aby tyto prostory byly lépe a praktičtěji řešené a braly více ohled na potřeby zdravotnického personálu. Je to potřebná investice a jsem rád, že se na radě našla jednoznačná shoda na podpoře," popisuje záměr projektu náměstek hejtmana Roman Línek.

V dětské skupině se starají o děti zdravotníků

Další pozitivní zprávou je, že ve Svitavách se daří prohlubovat spolupráci dětského centra a tamní nemocnice. Od září letošního roku v centru funguje dětská skupina, která je určena přednostně dětem zdravotníků. "V provozu je 24 hod denně, 7 dní v týdnu. Je to cesta, jak nabídnout lékařům a dalšímu zdravotnímu personálu rychlejší návrat z rodičovské dovolené nebo třeba umožnit částečné úvazky a skloubit tak lépe soukromý život s pracovním. Při nedostatku personálu ve zdravotnictví je to další možnost, jak pečovat o naše zaměstnance a poskytnout jim benefit," dodává náměstkyně Matoušková.

O Dětském centru Svitavy

Dětské centrum Svitavy zřizuje Pardubický kraj a poskytují v něm komplexní péči o děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny. Tým odborníků poskytuje dlouhodobou - paliativní péči a fyzioterapii dětem s život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním, jako jsou například těžké formy dětské mozkové obrny, vrozené vývojové, metabolické či genetické vady, těžké poúrazové stavy. Rodiny s vážně nemocným dítětem mohou také využít zdravotní odlehčovací službu. O malé pacienty se starají dětské sestry, pediatr a fyzioterapeut. Součástí centra je i pobytové zařízení pro děti, které se ocitly v krizové situaci a vyžadují okamžitou pomoc.

Více informací najdete na https://www.dc-svitavy.cz/

Zdroj: Pardubický kraj