Cestovní ruch musíme rozvíjet jinak

20.09.2020

Michaela Matoušková odpovídá médiím:

Čím je to podle vás způsobeno, proč se za 20 let existence kraje nepodařilo přitáhnout turisty a návštěvníky? Je to tím, že oproti jiným krajům nemá PaK co nabídnout, nemá dostatečně atraktivní přírodu, památky, možnosti vyžití a trávení volného času? Nebo je počáteční premisa chybná a turistický ruch v kraji vzkvétá a potenciál kraje je plně využitý?

Pardubický kraj zajisté turisty láká, ale problém vidím v délce jejich návštěvy v našem kraji. Mnozí cestují jen na jednodenní výlet a nepřespávají zde. Statistiky však berou údaje do svých přehledů z obloženosti ubytovacích zařízení, proto se může zdát, že jsme krajem turisticky nezajímavým. Jsou to však jen statistické ukazatele, v Pardubickém kraji je mnoho atraktivních lokalit i pamětihodností. V loňském roce přibyl na seznam UNESCO i Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem, což je dozajista velmi lákavé místo a takových máme v kraji hned několik. Jedním z problémů může být, že je kolem turisticky zajímavých míst nedostatek ubytovacích kapacit a tak zde návštěvník nestráví několik dní za sebou. Trh si však svoji rovnováhu najde, kde bude zájem návštěvníků, tam služby pro ně vzniknou. Kde je poptávka, je i nabídka, a toto kraj neřídí, jen může podporou infrastruktury připravit podmínky. Samozřejmě, že je vždy co napravovat a v pojetí cestovního ruchu by bylo dost věcí ke změně. Jednu z nich vidím právě v sestavení a propojení zajímavých lokalit a připravení nabídky pro návštěvníka ke strávení několika dní v našem regionu.

Měla by se příští krajská samospráva zaměřit na plošnou propagaci kraje nebo vybrat několik turistických cílů a z nich udělat "výkladní skříň" kraje? Pokud ano, které by to podle vás měly být?

Měl by se připravit vhodný mix. Lidé mají rádi, když je jim dána na výběr správně sestavená nabídka zajímavých míst. Dalo by se vytvořit hned několik okruhů po zajímavých místech Pardubického kraje, které by byly sestaveny tak, aby si návštěvník vybral nejvhodnější místa dle svého zaměření. Pardubický kraj má mnoho historicky zajímavých měst a obcí, hory se zimní i letní nabídkou, unikátní cyklostezky, vojenskou turistiku a mnoho dalšího. Je jen třeba to dostat správnou cestou k návštěvníkům. Taková propagace nemusí být vůbec drahá, musí být elektronicky dobře dohledatelná a snadno kombinovatelná. Dokáži si představit mapu Pardubického kraje, kde budou všechna zajímavá místa zakreslena a návštěvník si tak bude moci přehledně vybrat, která z nich zahrne do svého výletu. Pokud zde bude spolupracovat soukromý sektor s veřejným sektorem, pak se najde i vhodné ubytování a další neméně důležité služby, které návštěvník vyhledává.

PaK dává v letošním roce do podpory cestovního ruchu celkem 25,5 mio (17,5 běžné + 8 kapitálové výdaje), což je necelé 0,5 % celkových výdajů. Je to podle vás dost, nebo málo? Pro podporu cestovního ruchu PaK využívá mimo jiné Destinační společnost Východní Čechy, roční členský příspěvek je 5 mio (cca 20 % rozpočtu na cestovní ruch, kraj disponuje 4 hlasy z 11). Má podle vás tato investice/dotace adekvátní přínos pro podporu cestovního ruchu v kraji? Máte povědomost nebo zpětnou vazbu od turistů, návštěvníků a poskytovatelů služeb v cestovním ruchu v kraji o aktivitách DSVČ?

Těžko hovořit o tom, zda 0,5 % je dostatečné pro cestovní ruch v kraji. Například budování cyklostezek, které chceme jako STAN podporovat, byly v minulém období spolufinancovány v rámci individuálních dotací vedení kraje a v tomto čísle tedy zahrnuty nejsou. Doba jde stále kupředu a tak by bylo třeba se podívat i na leta fungující Destinační společnosti Východní Čechy. Jako běžný občan kraje bych na webových stránkách společnosti hledala v dnešní době něco jiného. Informační možnosti společnost velmi změnily a bude třeba tomu přizpůsobit všechny systémy, které byly v Pardubickém kraji před mnoha lety vybudovány. Tehdy lidé navštěvovali veletrhy, sbírali letáčky. Dnes již jsou tradiční veletrhy cestovního ruchu na hranici krachu. Většina dnešní společnosti hledá informace a náměty na internetu a sociálních sítích. Právě tam by měl Pardubický kraj soustředit svou pozornost a zaujmout. Mám za to, že členský příspěvek poskytovaný Destinační společnosti Východní Čechy je dnes určitě neadekvátní jejímu přínosu. Jsme přesvědčeni, že vhodnými změnami pružně reagujícími na dobu a společnost, dojdeme k úspoře s mnohem větším efektem.

Jak pohlížíte na plánovanou stavbu rozhledy na Kralickém Sněžníku (má stát na polské straně) - proti stavbě protestují ekologické organizace, které varují před nevratným poškozením horské přírody. Co by podle vás v tomto konkrétním ale i jiných podobných případech mělo dostat přednost, podpora cestovního ruchu, nebo ochrana přírody?

Přírody si velmi ceníme a myslím si, že se dá zpřístupnit lidem a přitom ji nepoškodit a chránit. Výstavba rozhledny na Králickém Sněžníku bude velmi atraktivním místem pro návštěvníky, kteří k ní dojdou po stejných turistických cestách, které tam již dnes vedou. O tom, jaký vliv bude mít vlastní rozhledna se svojí stavební rozlohou na masiv Králického Sněžníku, je třeba mluvit a vést citlivou diskusi jak s dotčenými správci, tak ekologickými organizacemi i obcemi, kterých se může zvýšený turistický ruch dotknout. Vždy se dá najít kompromis takový, který budou akceptovat všechny zúčastněné strany. Jen je třeba tyto diskuse vést.

Michaela Matoušková, kandidátka na hejtmanku Pardubického kraje za STAN