Celý kraj bude lépe dýchat, pomohou tomu nové kotle za peníze z kotlíkových dotací

29.02.2020

Celý kraj se má rozvíjet rovnoměrně, lidé mají mít stejné možnosti a výhody na kterékoli části území. Kotlíkové dotace toto kritérium splňují na sto procent. Další žadatelé budou podpořeni. Rada Pardubického kraje se na svém jednání 24. 2. 2020 zabývala 807 předloženými žádostmi o podporu v páté výzvě Kotlíkových dotací. Z tohoto počtu jich uspělo celkem 796. Devět žádostí nesplnilo podmínky výzvy. Schválení dalších dvou je v kompetenci Zastupitelstva Pardubického kraje.

Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy kotlíkových dotací v loňském roku 8. října. Zájem byl obrovský hned od začátku otevření výzvy.Ukončení příjmu žádostí je 30. října 2020, tedy pátá výzva Kotlíkových dotací stále trvá. Žádosti o poskytnutí této dotace mohou lidé podávat prostřednictvím webové aplikace na internetových stránkách Pardubického kraje. V polovině února 2020 bylo zaregistrováno kolem 1840 žádostí s celkovou výší požadované dotace 184,5 milionu.

Kotlíkové dotace se týkají mé gesce radní Pardubického kraje. V pondělí 24. 2. 2020 jsme na jednání rady odsouhlasili 796 žádostí. Devět žádostí Rada Pardubického kraje neschválila z důvodů nesplnění podmínek. Zastupitelstvo Pardubického kraje má v kompetenci podpoření dvou žádostí. Jedná se o případ, kdy jedna osoba žádá o dotaci na výměny kotle ve dvou rodinných domech.

V současné době budou pracovníci Regionálního rozvoje Pardubického kraje připravovat a podepisovat smlouvy s žadateli. Zatím s první polovinou žadatelů, protože objem finančních prostředků do 5. výzvy je dvojnásobný než v předešlých výzvách. Druhá polovina žadatelů bude prozatím vyrozuměna o tom, že peníze dostanou. Na podpis smlouvy si počkají na konec léta, ale mají jistotu, že peníze zde pro ně jsou již připravené a kotel mohou vyměnit.

Žádosti, které se nepodaří uspokojit, jsou zařazovány do tzv. zásobníku projektů. V případě odstoupení příjemců od smlouvy nebo nedočerpání schválené výše dotace, budou uvolněné příspěvky nabídnuty žadatelům právě v tomto zásobníku, a to dle pořadníku podání žádosti. Ty z nich, jenž jsou zařazeny v zásobníku, mohou být v letech 2021 - 2023 uspokojeny z prostředků výzvy MŽP pro kraje v rámci podprogramu, prostřednictvím něhož má kraj možnost získat částku okolo 70 milionů.

Hana Štěpánová (STAN), radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace