Boj se suchem v obci Vraclav

14.08.2019

Je mnoho názorů na nejúčinnější opatření pro zadržování vody v krajině a zajištění malého koloběhu vody. Většina se shoduje na tom, že je potřeba dostat co nejvíce vláhy do ovzduší a ochladit krajinu i aglomerace. Sucho a nedostatek vláhy v ovzduší způsobuje zejména smrkovým porostům šoky, usychání a takto oslabené lesy se již neubrání kůrovci, který dokoná dílo zkázy. Usychají však i břízy, lípy a aleje přestárlých jabloní podél silnic.

Je ověřeno, že denní odpar z korun listnatých stromů je dvojnásobně větší, než z vodních hladin. Proto není nejdůležitější stavět vodní díla, ale sázet stromy, čím více, tím lépe. Dostatečná vlhkost vzduchu zajistí v daném místě tvorbu mraků a srážkovou vodu. Pokud jí je dostatek, mohou fungovat vodní toky, přehrady, nádrže a rybníky.

(Podle odborníků na lesy a na vodu Petra Horáčka a Jiřího Malíka.)

Obec Vraclav jednoznačně podporuje trend výsadby stromů.

V roce 2016 byl na jednom ze scelených lánů v rámci komplexních pozemkových úprav založen cca 680 metrů dlouhý, 9 metrů široký zelený pás a na něm osázeno 74 ovocných stromů.

Na podzim roku 2017 dala obec vysadit novou alej stromů podél cesty "K Vartě" (dříve CK - císařskokrálovská) jako liniovou zeleň podle Územního systému ekologické stability (ÚSES). Jde o 600 metrů dlouhou a v nejužším místě 8 metrů širokou cestu, sloužící převážně k procházkám a výhledům na Krkonoše. Po schůzce s občany na místě a následné diskuzi o navržených druzích stromů vznikl pod odborným dohledem projekt na osázení 68 stromy - od hrušek, přes vlašské ořechy, moruše a jedlé kaštany až po lípy a duby.

U obou alejí bylo nejnáročnější zalévání v prvním i druhém roce po výsadbách v období léta a podzimu. Několik stromů uschlo, ale dnes snad máme vyhráno a stromy za čas přinesou očekávaný užitek.

V dnešní době jsou vyhlášeny projekty a výzvy za výsadbu listnatých stromů - projekt STAN "1000 a jedna cesta pro krajinu", dále 10 milionů stromů (v ČR), Bilión stromů (po celém světě) a to je podle mého názoru cesta, jak ochránit naši zemi před následky sucha, jakými je např. začínající poušť na Jižní Moravě, vyschlé studny, prameny a koryta potoků.

Hodlám vyzvat Správu a údržbu silnic Pardubického kraje k dosadbě stromů podél krajských silnic, kterých jen v okolí Vraclavi chybí stovky. Je nutno říci, že stromy tam byly, ale zemědělci jim často upravují (devastují) koruny a doorávají až k jejich kmenům, až je usmrtí.

Vyzveme také občany k využití pozemků a zahrad k výsadbě stromů.

Obec Vraclav teď čeká boj o lesy, kterých má 170 hektarů, převážně smrkových, částečně borových a smíšených s převahou jasanů a modřínů. S přibývajícími suchými smrky ubývá zájem o dřevo, chybí síly na těžbu a místo na skládkách. Za žádnou cenu však nechceme dopustit úplné holiny a vysychání lesní půdy.

V příštím článku o polích, loukách a lesích ve Vraclavi a možnosti nakládání s vyčištěnou odpadní vodou.

Autor: Oldřich Koblížek, starosta obce Vraclav (STAN)