Rok 2022 byl mým prvním kompletním v roli poslance, tak se za ním pojďme ve stručnosti ohlédnout. Poslanecká práce se dá rozdělit na tři části, které se prolínají a doplňují. Čtrnáct dní pro jednání v poslanecké sněmovně, čtrnáct dní práce ve výborech (v mém případě Zemědělském a Volebním) a týden vyhrazený pro práci v regionu. S posledním bodem...

S letošními prvními sněhovými vločkami jsme se sešli u vánočního stromu v Dětské centrum Veská u Sezemic. S paní ředitelkou jsme společně poděkovaly současným i bývalým zaměstnancům za jejich práci a následně nás do vánoční nálady přenesly i děti z mateřské školy ze Sezemic, které si s paní učitelkou pro hosty připravily krásný program obohacený o...

V úterý jsem se sešel se zástupci mikroregionů Novoměstsko, Bystřicko a Velkomeziříčsko - Bítešsko, abychom společně prodiskutovali aktuální možnosti v problematice zachování obchodů v jejich obcích. Bavili jsme se o možnostech obcí, krajů i ministerstev. Řeč byla i o nových způsobech prodeje, které se dnes nabízí. Velice zajímavé dvě hodiny při...

Umíme měnit věci k lepšímu a otevírat dveře k lepší budoucnosti